Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viahydrosphere hydrosphere
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Z miliona małych kawałków, popękałem na miliard...
— Im on edge
Reposted fromhydrosphere hydrosphere
4284 9641
Reposted fromapatyczna apatyczna viaalliwantisyou alliwantisyou
Marcu,  bądź dla mnie dobry...
— proszę...
1918 ab30
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaclaudelle claudelle
Czas kupić sobie psa. Ludzie to chuje.
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclaudelle claudelle
Bez Ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść. 
— Maleńczuk
Reposted fromlovvie lovvie viaclaudelle claudelle
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
Gdyby nie myśl o samobójstwie, dawno bym się zabił.
— E.Cioran
Reposted frommonstrum monstrum viashitsuri shitsuri

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viashitsuri shitsuri
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
5601 95c3
Reposted fromMiziou Miziou viarosalie rosalie
2665 9eee
Reposted fromhysterie hysterie viarosalie rosalie
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viaheroinee heroinee
Bardzo za Tobą tęsknię, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Myślę o Tobie codziennie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viahydrosphere hydrosphere
Whenever i get a message, I hope it's from you
Reposted fromQuaerere Quaerere viahydrosphere hydrosphere
Prawdziwa miłość nigdy nie staje się przeszłością.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahydrosphere hydrosphere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl