Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaalliwantisyou alliwantisyou
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
To jednak smutne wiedzieć, że nie będzie się nigdy dla nikogo ważną osobą.
— Jakub Żulczyk ‘Instytut’
Czasami zdarza mi się, że ktoś zapomina o moim istnieniu
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viaclaudelle claudelle
Reposted fromweightless weightless viaclaudelle claudelle
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaclaudelle claudelle
3621 6a67
1716 fe9a
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaalliwantisyou alliwantisyou
On mnie nie chce. Naprawdę mnie nie chce. Co ja sobie w ogóle myślałam?
— 50SOG
Ja pierdolę - mówię, gdyż nagle wszystko zdaje mi się przegrane. Gdyż jestem świadom, jako że nie będzie teraz lekko.
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
4027 78a0 500
Borszewicz.
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
9357 5a91
6169 78f4 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaalliwantisyou alliwantisyou
7586 d0c5
Reposted fromacarro acarro viaalliwantisyou alliwantisyou
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl